Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła
  Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych
  Stypendyści Burmistrza MiG Skawina

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Kryteria Oceniania

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w gimnazjum
Dowozy do szkoły
Witamy
ZASTĘPSTWA dostępne są w dzienniku elektronicznym ||

Informacje dla Rodziców
Zebranie rodziców uczniów klas 4 i 7 odbędzie się 28 sierpnia o godz. 16:00
Zebranie rodziców klas I wraz z dziećmi 28 sierpnia godz. 17:00

Spotkanie rodziców i uczniów uczestniczących w wymianie młodzieży polsko - niemieckiej oraz wycieczce do Wilna odbędzie się 29 sierpnia,
- godz. 17:00 wymiana
- godz. 18:00 wycieczka do Wilna
Zapraszamy smiley
Dodał: admin - 23-08-20185 Czytań - Drukuj

Uwaga!!!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie informuje, że posiada wolne miejsca w klasach 4 i 7 w roku szkolnym 2018/2019.
Wszystkich chętnych zapraszamy. smiley

Informacje pod nr telefonu 12 291 21 96 oraz w sekretariacie szkoły.
Dodał: admin - 09-07-20185 Czytań - Drukuj

Zakończenie roku
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
22 CZERWCA 2018 - piątek

GODZ. 8:00 – 10:00 KLASY III GIM
GODZ. 9:00 – 11:00 KLASY II GIM i KLASY 7 SP
GODZ. 10:00 – 12:00 KLASY I SP i KLASA IV SP


UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY
KLASY 3 – KURS I
KLASY 2 – KURS II

ODWÓZ Z SP6
10:00 KLASY 3
11:00 KLASY 2
Dodał: admin - 20-06-20188 Czytań - Drukuj

"cukierki" dla Pierwszaków :)
W czwartek, piątek oraz poniedziałek został przeprowadzony program profilaktyki uzależnień pt. „Cukierki” dla uczniów klas pierwszych.

Podczas spotkania, dzieci słuchają bajki Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki” na podstawie której prowadzone są dalsze zajęcia.
Przez liczne rozmowy, ćwiczenia oraz doświadczenia dzieci przekonują się czym jest uzależnienie i jakie mogą być jego konsekwencje.
Ponadto uczą się rozpoznawać emocje i ćwiczą umiejętność odmawiania oraz zachowania się w sytuacjach zagrażających.
więcej informacji i zdjęcia>>>


Głównymi celami programu było:
• przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających
i zagrożeń z nim związanych,
• kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi,
• kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach
z innymi,
• rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego, jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły,
• rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia.
mgr Karolina Ożóg

Dodał: admin - 20-06-20189 Czytań - Drukuj

Konkurs pięknego czytania!
Dnia 30 maja 2018 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs pięknego czytania dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
W konkursie wzięło udział 9 uczniów, których zadaniem było przeczytanie fragmentu wybranej przez siebie pozycji literackiej w czasie 3 minut.
Więcej >>>


Kryteria oceny prezentowanego tekstu oscylowały wokół: płynności, poprawności, zastosowaniu interpunkcji oraz ogólnym wrażeniom.

Jury w składzie:
Dyrektor szkoły – mgr inż. Urszula Osielczak
Zastępca dyrektora szkoły – mgr Barbara Raputa
Pedagog – mgr Iwona Szułakiewicz
Bibliotekarz – mgr Dorota Prusak


dokonało oceny według w/w kryteriów, udało się na podliczenie punktów i wyłoniło trzech najpiękniej czytających pierwszaków. Są nimi:

Mikołaj Pytel, kl. 1a – miejsce I
Wiktoria Sipowicz, kl. 1a – miejsce II
Nadia Tomasik, kl. 1c – miejsce III


W konkursie udział wzięli:
Mateusz Jasnos kl. 1a, Nikola Samek kl. 1b, Maja Mosór kl. 1b, Zuzanna Kryńska kl. 1b, Wiktoria Ożóg kl. 1c, Anna Kuś kl. 1c.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek, które ufundowane zostały w całości dzięki środkom pieniężnym przeznaczonym na ten cel przez sponsora: BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE!

GRATULUJEMY!!!

Konkurs został przeprowadzony przez: mgr Karolinę Ożóg oraz mgr Jolantę Szumny.

Dodał: admin - 18-06-201810 Czytań - Drukuj

„Ulubiony bohater literacki” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
W maju uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do konkursu plastycznego pt. „Ulubiony bohater literacki” zorganizowanego przez p. Karolinę Ożóg oraz p. Jolantę Szumny.
Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz zwiększenie zainteresowania książką.
Więcej >>>


Zadaniem uczniów było stworzenie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej o formacie A4.Do organizatorów napłynęło wiele prac naszych pierwszoklasistów.

Dnia 14 czerwca 2018 r. jury w składzie: zastępca dyrektora szkoły – p. Joanna Józefczyk – Janek, pedagog – p. Iwona Szułakiewicz, wychowawca świetlicy – p. Aleksandra Morawska po burzliwych naradach nagrodziło sześć najlepszych prac i wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I – Mateusz Jasnos, kl. 1a
Miejsce II – Wiktoria Ożóg, kl. 1c oraz Antonina Dudziak, kl. 1a
Miejsce III – Aleksandra Ferrer Lopez, kl. 1a oraz Maksymilian Papież, kl. 1c
Wyróżnienie – Mikołaj Pytel kl. 1a.


GRATULUJEMY!

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane ze środków pozyskanych od sponsora konkursu BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE.


Dodał: admin - 18-06-201810 Czytań - Drukuj

Nagrody w konkursie „Szansa a Nobla” rozdane!
We wtorkowy wieczór, 29 maja w Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie odbyła się uroczystość rozdania nagród w kolejnej edycji dorocznego konkursu „Szansa na Nobla” przeprowadzanym w ramach programu pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Konkurs nawiązuje swoją ideą oraz nazwą do działalności patronów szkoły – „Polskich Noblistów”, którzy swe wybitne osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach uwieńczyli tą prestiżową nagrodą.
Współzawodnictwo konkursowe obejmowało następujące dziedziny:
- nauki humanistyczne
- nauki ścisłe
- nauki przyrodnicze
- działalność artystyczna
- sport
- działalność dobroczynna i prospołeczna


--->>> Fotoreportaż z imprezy <<<---
Więcej >>>Warunkiem zakwalifikowania ucznia do konkursu było wypełnienie przez rodzica, nauczyciela, bądź samego ucznia karty zgłoszenia i udokumentowanie osiągnięć w wybranej dziedzinie konkursowej. Następnie odbyły się eliminacje w celu wyłonienia reprezentantów do udziału w dalszych etapach konkursu w wyniku których Komisja Konkursowa wyłoniła maksymalnie trzech uczniów w obrębie każdej dziedziny. Celem trzeciego etapu było wyłonienie finalistów konkursu. Uczestnicy oraz ich dorobek zostali zaprezentowani komisji składającej się z liderów zespołów przedmiotowych, którzy w tajnym głosowaniu wybrali laureatów w każdej dziedzinie. Laureatami konkursu zostali uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Bohaterami tego szczególnego wieczoru byli zarówno finaliści, jak i laureaci, którzy zostali nagrodzeni za swe osiągnięcia. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz nagrody statutowe. Każdy laureat został uhonorowany pamiątkową statuetką wykonaną przez firmę Treko – Laser.

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

W dziedzinie nauk humanistycznych
Gabriela Kuziemka
Maksymilian Milc
Julia Zezula
Andrzej Cieśla
W wyniku głosowania laureatem w dziedzinie przedmiotów humanistycznych zostali ex equo Julia Zezula i Andrzej Cieśla.


W dziedzinie nauk ścisłych
Martyna Barut
Arkadiusz Mincberger
Maciej Jastrzębski
Zwyciężczynią konkursu „Szansa na Nobla 2018” w dziedzinie ścisłej została Martyna Barut.


W dziedzinie nauk przyrodniczych
Jakub Słomiany
Przemysław Wasilewski
Laureatem konkursu w tej dziedzinie został Jakub Słomiany.


W dziedzinie artystycznej
Kacper Raputa
Igor Zygmunt
Natalia Małek
Zwycięzcą w dziedzinie artystycznej został Kacper Raputa.


W dziedzinie sportowej
Kacper Morawski
Oskar Jaworski
Łucja Ormaniec
Tytuł laureata konkursu „Szansa na Nobla 2018” w dziedzinie sportowej otrzymał Kacper Morawski.


W dziedzinie dobroczynnej i prospołecznej
Alicja Kryda
Michał Tyrpa
Helena Kaim i Agata Ziaja
Decyzją głosujących laureatką w dziedzinie działalności dobroczynnej i prospołecznej został Michał Tyrpa.


Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Włodzimierza Łukowicza uroczystość odbyła się w sali teatralnej przy parafii Miłosierdzia Bożego. Zaplanowana została w konwencji gali wręczenia nagrody nobla, którą poprowadzili Julia Żmuda, Zuzanna Hynek oraz Wiktoria Sipowicz. Ubarwiły ją wspaniałe występy młodych artystów. Nie zabrakło muzyki i śpiewu w wykonaniu utalentowanych uczniów, scenek kabaretowych, prezentacji artystycznych.

W „Wieczorze Noblistów” uczestniczyli darczyńcy, przyjaciele szkoły, nauczyciele. Gościliśmy również rodziców, bliskich i przyjaciół nagrodzonych uczniów, którzy wraz nimi mogli przeżywać sukces swoich pociech. Nie zabrakło ciepłych słów i wdzięczności dla trudu rodziców i nauczycieli, nie jednemu zakręciła się łezka wzruszenia w oku.

Należy podkreślić, że w naszym konkursie nie ma przegranych. Swoją wytężoną pracą wszyscy uczestnicy kształtują siebie, swe umiejętności i charaktery, szkicując zarys swojej przyszłości, budując własną hierarchię wartości, stawiając to, kim są, ponad to, co posiadają. Wszystkim finalistom, laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia wspomogło wielu darczyńców, za co serdeczne podziękowania kierujemy do:

Zarządu CEZ Skawina
Księdza proboszcza Włodzimierza Łukowicza
Pana Pawła Kolasy, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Prezesa Treko- Laser Sp. z o. o. Pana Jerzego Wodnickiego
Pana Janusza Morawskiego
Pana Sławomira Adamusa
Pana Michała Morawskiego
Zawodników klubu „Wiślanie” Jaśkowice
Pana Jarosława Suchan, właściciela cukierni „Suchan”
Pana Michała Opyrchał, właściciela hurtowni spożywczej OLA
Pana Łukasza Bażeli, właściciela firmy Agawa
Pani Renaty Osieckiej, właścicielki firmy ogrodniczej
Spółdzielni Uczniowskiej „Szansa”
Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie


Dodał: admin - 15-06-201810 Czytań - Drukuj

Strona 6 z 80 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Zapisy do KLASY 4 i KLASY 7

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
SPInKA
Egzamin ósmoklasisty
DLA KLAS 3
SPInKA
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
GALERIE ZDJĘĆ
program COMENIUS
Gazetka Szkolna
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online
bullet 8666796 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła