Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła
  Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych
  Stypendyści Burmistrza MiG Skawina

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Nagrody i kary 1-3
  Nagrody i kary 4-8

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w SP6
Jadłospis
Witamy

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Już w najbliższą sobotę (4 kwietnia) o godzinie 9.00
na terenie naszego Gimnazjum (miasteczko komunikacyjne)

odbędzie się Turniej BRD
dla powiatu krakowskiego


zapraszamy do kibicowania reprezentacjom szkół ze Skawiny
...w tym z naszego Gimnazjum smiley
Dodał: admin - 31-03-2009650 Czytań - Drukuj

INTEGRACJA w Gimnazjum Nr 1 w Skawinie


Od kilku lat obserwujemy modne w oświacie zjawisko zwane "integracją". Oddzielne szkolnictwo dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych było traktowane przez dziesięciolecia jako najwłaściwsze rozwiązanie. Integracja jest nowym modelem oświaty. Jest przeciwieństwem segregacji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. W Polsce takie kształcenie ma miejsce od kilkunastu lat. Na Zachodzie integracja ma dłuższe doświadczenia.

Nauczanie integracyjne, zwane włączającym, zakłada udostępnienie istniejącego systemu szkolnictwa masowego osobom niepełnosprawnym. Integracja pozwala osobie niepełnosprawnej być sobą wśród innych, rozwijać się według tych samych praw, może dotyczyć wszystkich sfer życia jednostki niepełnosp. Celem integracji jako ruchu społecznego i edukacyjnego jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, stygmatyzacji, dyskryminacji osób upośledzonych umysłowo lub w inny sposób.


czytaj dalej >>>

Zjawiska te nie mieszczą się już w nowoczesnej kulturze humanistycznej. Ponadto oświata integracyjna stanowi szansę wychowania inaczej nowego pokolenia ludzi zdrowych, które będzie miało wysokie zrozumienie, tolerancję i poszanowanie dla odmienności drugiego człowieka.


Zarządzenie nr 29 z Dziennika Ustaw MEN określa zasady tworzenia klas integracyjnych w szkołach masowych, np. liczba dzieci w takiej klasie wynosi od 15- 20, w tym 3-5 to osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność ta może dotyczyć rozwoju fizycznego lub umysłowego. Do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalicza się ostatnio również dzieci dyslektyczne , co zwykle nie ma związku z upośledzeniem umysłowym, lecz z polietiologią dysleksji.


Zajęcia w klasie integracyjnej prowadzone są przez dwóch nauczycieli, tj. prowadzącego (nauczyciela przedmiotu) i wspomagającego- pedagoga specjalnego, który pracuje w tym samym czasie z dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczyciel przedmiotu powinien opracować podstawy programowe do nauczania swojego przedmiotu, a nauczyciel wspierający ma zrobić "wszystko" aby te wiadomości dotarły do grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Innymi słowy musimy dostosować formy, tempo i metody pracy do zaburzeń tych dzieci. Aby to uczynić, musimy posiadać wszelkie informacje dotyczące zaburzonych, poszczególnych funkcji dzieci. Niezbędne są tutaj orzeczenia PPiP, oraz ewentualne opinie np. neurologa, psychiatry, czy szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka. Konieczna jest także elastyczność, twórczość i cierpliwość uczących w takiej klasie, bowiem mogą wystąpić różne, nieprzewidziane sytuacje, na które trzeba będzie inaczej zareagować (np. problemy dziecka z mpd, zespołem ADHD, niedosłuchem, upośledzeniem umysłowym, epilepsją i innymi zaburzeniami ).


Każde dziecko ma prawo do nauki; to ono i rodzice powinno decydować o wyborze szkoły, w której chce kontynuować naukę. Gimnazjum Nr 1 wyszło naprzeciw różnym oczekiwaniom, a zwłaszcza tym specjalnym, dotyczących uczniów niepełnosprawnych i ich specyficznych potrzeb. Propozycją dla nich są oddziały integracyjne, które funkcjonują już 8 rok.


Każde dziecko uczące się w klasie integracyjnej zostało zdiagnozowane pod kątem psychofizycznym, do jego indywidualnych możliwości stworzono odpowiedni program nauczania, opracowano metody skutecznej nauki i wszechstronnej pomocy. Uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej realizują dodatkowo zajęcia rewalidacyjne; każdy z nich posiada opracowany indywidualny program rewalidacji, który jest dostosowany do potrzeb i dysfunkcji dziecka. Tematykę integracji porusza cała szkoła np. na lekcjach wychowawczych. Uczulamy naszą młodzież, staramy się budować u nich szeroko pojętą tolerancję wobec osoby niepełnosprawnej, uczymy pomagać drugiej osobie. Naszym zadaniem jest także wydobycie talentów i uaktywnienie ich u podopiecznych niepełnosprawnych. Organizujemy zajęcia tak, aby jednostki niepełnosprawne korzystały z nich w optymalny sposób. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest jednozmianowość nauczania, tak więc wszystkie dzieci uczą się w najodpowiedniejszym do tego czasie tj. w godzinach rannych i przedpołudniowych. Pozwala na to sprawna organizacja podziału godzin oraz warunki lokalowe naszej szkoły.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z szansy, jaką daje nauka dziecka w klasie integracyjnej. Chętnie udzielamy szczegółowych informacji na ten temat.oprac. Paulina Sekuła
Dodał: admin - 30-03-2009702 Czytań - Drukuj

Podręczniki w Naszym Gimnazjum
Ważne

Pełna lista podręczników (klasy I, II, III)

na rok szkolny 2008/2009

>>> ZOBACZ <<<
Dodał: admin - 14-07-2008974 Czytań - Drukuj

Strona 131 z 131 << < 128 129 130 131
REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
Egzamin ósmoklasisty
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

GALERIE ZDJĘĆ
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online
bullet 20679758 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Deklaracja dostepnosci Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła