Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła
  Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych
  Stypendyści Burmistrza MiG Skawina

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Kryteria Oceniania

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w gimnazjum
Dowozy do szkoły
Witamy
ZASTĘPSTWA dostępne są w dzienniku elektronicznym ||

Regulamin dowozu uczniów do szkoły


1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dojeżdżających.

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

3. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

5. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim wyjeżdżają.

6. Jeżeli z zastępstw doraźnych wynika, że klasa zostaje zwolniona np. z ostatniej lekcji wówczas uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu na świetlicy.

7. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym) jeżeli w autobusie są wolne miejsca a zmiana wynika ze zwolnienie klasy w zastępstwach doraźnych lub udziale uczniów w zajęciach dodatkowych.

8. Jeżeli uczeń dojeżdżający pozostaje na zajęciach pozalekcyjnych (jednorazowo lub stale) i chce wrócić późniejszym kursem, musi złożyć w sekretariacie szkoły stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów). pobierz załącznik nr 1

9. Powrót ze szkoły po zajęciach pozalekcyjnych innym środkiem lokomocji może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia złożonego w sekretariacie szkoły (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez rodziców (opiekuna prawnego). pobierz załącznik nr 1

10. Każdy uczeń dojeżdżający wraca do domu autobusem niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły.

11. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

12. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej, z której odbiera ich opiekun ze szkolnego autobusu.

13. W czasie dowozu w autobusie obowiązują zasady zachowania zawarte w regulaminach szkoły.

14. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia napisanego na oryginalnym druku, podpisanym przez rodzica (prawnego opiekuna). pobierz załącznik nr 2

15. Zwolnienie musi być podpisane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego i złożone w sekretariacie w sekretariacie szkoły do godz. 10:10. Inna forma zwolnienia dowozu nie jest możliwa. Wyjątkiem jest zwolnienie z dowozu pozostawione u opiekuna w autobusie.

16. Wszystkie zwolnienia uczniów z dowozu autobusem będą przechowywane do końca roku szkolnego i okazywane rodzicom w czasie dni otwartych i zebrań.

17. Nie można zwolnić ucznia ze szkoły na podstawie zwolnienia z dojazdu autobusem.

18. Za zniszczenia wyposażenia autobusu finansowo odpowiada rodzic ucznia (prawny opiekun).

19. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny zachowania.

stan na: 12.01.2018

REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Zapisy do KLASY 4 i KLASY 7

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
SPInKA
Egzamin ósmoklasisty
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
DLA KLAS 3
SPInKA
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
GALERIE ZDJĘĆ
program COMENIUS
Gazetka Szkolna
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online
bullet 9785327 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła