Zastępstwa w dniu 2017-12-08 piątek
Magdalena Adaś-Sawicka
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 2C - j.polski, 6 E. Król za nieobecny oddział, chemia
6 2 2A - j.polski, 6 A. Bartusik za nieobecny oddział, zaj. artystycze
7 2 2A - j.polski, 6 M. Kulbacka za nieobecny oddział, j. polski
       
Anna Biegaj
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 3H - Uczniowie przychodzą na 8:55    
2 2 2B - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 3D - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 2 2A - biologia, 24 A. Bartusik za nieobecny oddział, zajęcia artystyczne
6 9 7b - biologia, 24 E. Kochan matematyka
7 3 3F - biologia, 24 I. Borowiński za nieobecny oddział, matematyka
       
Elżbieta Chmielewska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 2I - Uczniowie przychodzą na 8:55    
2 2 2I - wos, 10 J. Terkalska za nieobecny oddział, fizyka
       
Agnieszka Kierzkowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 3G(1) - Uczniowie przychodzą na 8:55    
2 3 3I(1) - wf, sg1 L. Kępa złączenie grup
       
Anna Kozana
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 3A(2) - j.angielski, 15 M. Lipiec złączenie grup
5 3 3I(1) - j.angielski, M. Rocha za nieobecny oddział, j. angielski
6 2 2C(1) - j.angielski, K. Kowalska j. niemiecki całość
       
Agata Mikulec
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 4a - wf, at M. Wątorska matematyka
4 w-f dziewcząt 7a i 7b - wf, ko D. Prusak biblioteka
5 2 2G(1) - wf, at L. Kępa  
6 3 3A(1) - wf, 26 A. Hajto  
7 w-f dziewcząt 3E i 3H - Uczniowie zwolnieni do domu   wypr. p. Terkalska i p. Wątorska
       
Paulina Raczkowska-Papież
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 3D - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 3 3H - Uczniowie przychodza na 9:50    
3 3 3G - e_dla_bezp, 10 J. Zając matematyka
5 3 3D - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 3H - e_dla_bezp, 2 J. Terkalska za nieobecny oddział, fizyka
7 3 3C - Uczniowie zwolnieni do domu   wypr. p. Wasilewska
       
Michał Sikora
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 2B(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 2A(2) - wf, J. Zając matematyka
5 w-f chłopców 2E i 2G - wf, D. Prusak biblioteka
6 w-f chłopców 3A i 3B - wf, at L. Kępa  
7 3 3H(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   wypr. p. Terkalska
       
Grażyna Śmiałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 4a - j.angielski, 19 M. Rocha j. angielski
3 3 3C(2) - j.angielski, 2 M. Zalewska-Latko złączenie grup
4 2 2B(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 3 3I(2) - Złączenie grup   całość p. Rocha
6 2 2C(2) - Zastępstwo   całość p. Kowalska
7 2 2G(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   wypr. p. Borowiński
       
Katarzyna Wątor
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 3I - Uczniowie przychodzą na 8:55    
2 2 2C - biologia, 24 J. Zając matematyka
3 2 2H - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 2 2F - biologia, 18 S. Gruca matematyka
6 2 2H - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 3 3A - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Magdalena Wrona
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 3A - Uczniowie przychodzą na 8:55    
2 3 3A - j.polski, 2 A. Wasilewska za nieobecny oddział, geografia
3 3 3D - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 3G - j.polski, 2 A. Wasilewska za nieobecny oddział, geografia
       
Elżbieta Żmuda
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 3G - religia, 21 A. Romek za ostatnią lekcję
4 2 2D - religia, 1 M. Rocha za nieobecny oddział, j. angielski
5 2 2I - religia, 1 A. Romek historia
6 3 3E - Uczniowie zwolnieni do domu   wpr. p. i p. Wątorska
7 2 2F - Uczniowie zwolnieni do domu   wypr. p. Raputa
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN