ZEBRANIA Z RODZICAMI
Dodane przez admin dnia 18-01-2018
Zapraszamy Wszystkich Rodziców
na ZEBRANIA Z RODZICAMI we wtorek 23 stycznia o godz. 17.30
Na zebraniach zostaną przekazane informacje o śródrocznych ocenach Uczniów.