PRZETARG
Dodane przez Dyrektor dnia 30-06-2023
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie
informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
„Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”

Postępowanie odbywać się będzie na platformie e- Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9abe5ca-164a-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00282736/01 z dnia 29.06.2023r.