Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Dodane przez Dyrektor dnia 30-08-2021
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września 2021


8:00 - 9:00
klasy: 8a, 7a, 7b, 6a, 3a, 3b, 3c

8:30 - 9:30
klasy: 5a, 5b, 5c, 2a, 2b, 2c

9:00 - 10:00
klasy: 4a, 4b, 4c

9:30 - 10:30
klasy: 1a, 1b, 1c, 1d


W związku z wytycznymi MEiN, MZ, GIS ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie pandemii należy przestrzegać następujących zaleceń:

* Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść uczeń bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka) sugerujących infekcję dróg oddechowych .

* Uczniom klas pierwszych może towarzyszyć rodzic (tylko jeden rodzic z dzieckiem).
Rodziców prosimy o osłonięcie ust i nosa na terenie szkoły.

* Wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

* W tym dniu nie obowiązuje zmiana obuwia w szatni.