Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła
  Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych
  Stypendyści Burmistrza MiG Skawina

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Kryteria Oceniania

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w gimnazjum
BUS korabniki
GIMBUS
Witamy
ZASTĘPSTWA poniedziałek || wtorek || środa || czwartek || piątek ||

Zachowaj Trzeźwy Umysł - kolejna edycja imprezy!!!
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Gimnazjum Nr 1
we współpracy z Centrum Kultury i Sportu
serdecznie zapraszają na imprezę profilaktyczno-sportową
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"
która odbędzie się w dniu 28 maja 2011 r. w godz. 12.00-18.30

w Parku Miejskim w Skawinie na terenie starorzecza rzeki Skawinki

--->>> zobacz PLAKAT -1- smiley <<<---
--->>> zobacz PLAKAT -2- smiley <<<---

Więcej >>>


Impreza stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 r. i rozpocznie projekt Skawiński Tydzień Profilaktyki przebiegający pod hasłem "Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień", realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Gimnazjum Nr 1 oraz Bibliotekę Pedagogiczną. Stanowi on świadectwo, że władze samorządowe popierają życie zdrowe, wolne od nałogów a równocześnie chcemy szerzyć wartości płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina i odbędzie się w dniu 28 maja 2011 r. tj. sobota w godz. 12.00-18.30 w Parku Miejskim w Skawinie - teren starorzecza rzeki Skawinki.

W programie imprezy znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz całej rodziny: konkurencje sportowe - ze szczególnym uwzględnieniem biegów, występy artystyczne, konkursy profilaktyczne, pokaz ratownictwa, koncert Jana WOJDAKA z Zespołu Wawele.

Mając na względzie zwrócenie uwagi na problem nietrzeźwości na drogach, planuje się przeprowadzić wśród dorosłych mieszkańców ćwiczenia z wykorzystaniem alkoogogli, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu.

Ciekawym elementem imprezy jest "bieg sztafety honorowej", do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. innymi: samorządowców, księży, strażników miejskich, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy i innych. Długość sztafety: 4 x 200 metrów.

Serdecznie zapraszamy Państwa przedstawicieli różnych środowisk do udziału w sztafecie i zgłoszenie 4 osobowej drużyny do dnia 20 maja 2011 r.
Zgłoszenia przyjmują: Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii tel.: 12 277 01 90 lub Joanna Józefczyk-Janek Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skawinie tel.: 12 291 21 96.

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play

z pewnością dostarczą wiele emocji i radości
wszystkim uczestnikom imprezy.


!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! smiley
Dodał: admin - 19-05-2011331 Czytań - Drukuj

konferencja - Nowe uzależnienia i zaburzenia wychowawcze...
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy
do udziału w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym
"Nowe uzależnienia i zaburzenia wychowawcze - nasze dzieci w wielkiej SIECI"
z udziałem prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko
z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Spotkanie stanowiące element Skawińskiego Tygodnia Profilaktyki
odbędzie się w dniu 4 czerwca 2011 r. (sobota)
w godz. od 11.00 do 14.00
w Sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie ul. A. Mickiewicza 7


/zgłoszenia udziału do 27 maja/

Więcej >>>


Organizatorzy spotkania:
- Urząd Miasta i Gminy w Skawinie;
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie;
- Gimnazjum Nr 1 w Skawinie;
- Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie.

Adresaci spotkania:
Rodzice, opiekunowie, dziadkowie, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, katecheci, duszpasterze, policjanci, strażnicy miejscy, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni, członkowie GKRPA, pracownicy świetlic oraz wszyscy Ci, którym leży na sercu jak najlepsze wychowanie młodych pokoleń.

Program spotkania:
11.00 - 11.10 – Otwarcie spotkania
11.10 - 12.10 – Etiologia nowych uzależnień i zaburzeń wychowawczych: spojrzenie socjopedagogiczne – prof. Mariusz Jędrzejko, mgr A. Chaberska

• Nowe substancje uzależniające – zjawisko, zagrożenia, jak zapobiegać
• Wielka SIEĆ – od szans rozwojowych i edukacyjnych do małych cyborgów
• Modelowanie zachowań małe dzieci – multimedia – porady praktyczne


12.10-13.00 – Agresja w cyberprzestrzeni a zachowania nastolatków – charakterystyka najpopularniejszych gier sieciowych i komputerowych. Wyzwania wychowawcze – prof. M. Jędrzejko
13.00-14.00 – Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

• Niechemiczne sposoby rozpoznawania. Testy oczne i test Romberga
• Jak postępować z dzieckiem znajdującym się pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych. Porady praktyczne – mgr Maciej Szczodrowski


14.00 – Zakończenie spotkania

Aby umożliwić rodzicom udział w spotkaniu, organizatorzy przygotowali zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat, prowadzone pod fachową opieką pedagogiczną.
Zajęcia odbędą się w kawiarni Pałacyku "Sokół", w trakcie wykładów.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia imienne prosimy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 27 maja 2011 r.
pod numerem telefonu 12 276 38 40 (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skawinie).
Po zakończeniu spotkania uczestnicy otrzymają materiały oraz potwierdzenia udziału w przedsięwzięciu.

Dodał: admin - 19-05-2011322 Czytań - Drukuj

konferencja - WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
serdecznie zapraszamy do udziału
w konferencji pt. "Wychowanie do wartości"

organizowanej w dniu 10 maja 2011r. w godz. od 15.00 do 19.00

w Pałacyku "Sokół" w Skawinie ul. A. Mickiewicza 7
we współpracy NODN przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się"

/zgłoszenia udziału do 9 maja/

Więcej >>>


Organizatorzy
• Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
• Gimnazjum Nr 1 w Skawinie
• Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Realizator
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie

Program konferencji ma na celu ułatwienie pracy wychowawczej poprzez wprowadzenie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych oraz przygotowanie go do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.

Cele
• zapoznanie uczestników z problemem istotności autorytetu ojca w wychowaniu;
• wykazanie znaczenia uniwersalnych wartości w szeroko rozumianej profilaktyce (w tym profilaktyce uzależnień i zaburzeń zachowania);
• wskazanie współczesnych nurtów w profilaktyce podatności na wpływy psychomanipulacji, w tym oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych;
• nawiązanie do nauczania Papieża Jana Pawła II i upamiętnienie dnia Jego beatyfikacji.

Adresaci
Organizatorzy polecają projekt wszystkim tym, którym leży na sercu wychowanie dzieci w duchu poszanowania wartości, którzy poszukując wzorca w budowaniu rodzicielskiego autorytetu chcą czerpać z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Do udziału w konferencji zapraszają: rodziców, opiekunów, dziadków, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, katechetów, duszpasterzy, policjantów, strażników miejskich, kuratorów społecznych, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów środowiskowych oraz wszystkich tych, którym leży na sercu jak najlepsze wychowanie młodych pokoleń a także tych, którzy chcieliby w ten sposób upamiętnić naszego Wielkiego Rodaka.

Program konferencji
• Wielki nieobecny - myśl Jana Pawła II na temat roli ojca we współczesnym świecie
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś - Kierownik Katedry Katechetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

• Psychomanipulacja jako zagrożenie dla rozwoju osobowego człowieka w perspektywie oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych
Józef Rostworowski – dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie

• Rodzina jako wartość w kontekście przemian modelu rodziny ( od rodziny tradycyjnej do ponowoczesnej)
dr Renata Doniec Instytut Pedagogiki UJ

Finałem konferencji będzie dyskusja o tym, jak wprowadzać dzieci w świat wartości, podjęta w następujących grupach tematycznych: Rodzice jako podstawowy wzorzec osobowy dla dziecka, pomoc nauczyciela w budowaniu szczęśliwej rodziny, współpraca z rodzicami dziecka w wychowaniu do wartości

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia imienne prosimy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 9 maja 2011r. pod numerem telefonu 12 276 38 40 (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skawinie).

Dodał: admin - 05-05-2011325 Czytań - Drukuj

Dni Otwarte w jedynce
Dwa pierwsze dni kwietnia były okazją dla szóstoklasistów i ich rodziców oraz nauczycieli do odwiedzenia Gimnazjum nr 1, gdzie trwały właśnie Dni Otwarte.

Więcej >>>
W piątek młodzież przywitana przez dyrektora Marka Marca, zwiedzała szkołę, oprowadzana przez starszych kolegów. Szóstoklasiści z SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 4 zaglądali do sal lekcyjnych, obserwowali zajęcia edukacyjne i brali udział w pokazie fitness. Mieli również możliwość degustacji niemieckich potraw, przygotowanych przez gimnazjalistów. Specjalnie dla gości zorganizowano także wystawę prac uczniowskich, czyli wyrobów ceramicznych, gipsowych ram, obrazków i figurek oraz makatek i obrazków. Największym zaskoczeniem dla uczniów szkół podstawowych była...przestrzeń budynku szkolnego. Wyrażali obawę nie tyle o dalszy etap kształcenia, ile o to, czy się nie zgubią.

Szóstoklasiści otrzymali pamiątkowe breloczki do kluczy z logo szkoły oraz foldery i ulotki.

Z kolei w sobotę był czas na indywidualne spotkania rodziców i dzieci z pracownikami szkoły. Odwiedzający w tym dniu gimnazjum zapoznawali się z ofertą edukacyjną, zwiedzali gmach szkolny i rozmawiali z dyrekcją i nauczycielami.

5 kwietnia szóstoklasiści piszą Sprawdzian, czyli test wiedzy i umiejętności nabytych szkole podstawowej. Chociaż wynik nie ma żadnego wpływu na oceny końcowe czy wybór szkoły, jest to pierwszy poważny egzamin w życiu nastolatka. Zatem, trzymamy kciuki!

ZOBACZ krótki fotoreportaż

Dodał: admin - 21-04-2011338 Czytań - Drukuj

TSURU to znaczy żuraw
Od kilku tygodni jesteśmy świadkami kataklizmu, który dotknął Japonię. Potężne trzęsienie ziemi, a w jego następstwie fala tsunami, spowodowała niewyobrażalne spustoszenia. Jak można pomóc Japonii?

Więcej >>>
Trwa właśnie akcja pomocy Kesennuma, organizowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie i Gazetę Wyborczą. Kesennuma, małe portowe miasteczko na wyspie Honsiu jest w całkowitej ruinie. Wielu mieszkańców z całymi rodzinami utonęło w samochodach podczas próby ucieczki, inni zginęli w pożarach szalejących po katastrofie. Wstępne dane mówią o 2 tysięcy zabitych w opisywanym miasteczku. W Kesennumie mieszkało wielu przyjaciół pracowników "Mangghi", jeden z nich w prywatnym mailu poprosił o pomoc polskich kolegów.

Pomysł pomocy realizowany jest dwutorowo. Po pierwsze, trwają spektakle, koncerty i akcje dobroczynne, z których dochód pomoże w odbudowie Kesennumy po katasrofie. Po drugie, można wesprzeć Japończyków w warstwie symbolicznej i użyć do tego celu tradycyjnej formy origami, składając żurawia. Społeczność Gimnazjum nr 1 postanowiła przyłączyć się do akcji. Od piątku młodzież i nauczyciele wykonują model ptaka, który w kulturze Japończyków ma ogromne znaczenie - po dziś dzień wiesza się origami w formie żurawia w intencji uzdrowienia chorego.

Specyfika tego origami zakłada wykonanie go z kartki o wymiarach 15x15 cm. Kartka może mieć indywidualny charakter - powinien się na niej znaleźć rysunek, tekst lub choćby kilka słów wsparcia zaadresowanych dla Japończyków. Tym samym każde origami nabierze indywidualnego charakteru. Tak też było w Gimnazjum nr 1. Uczniowie składali żurawie nie tylko na kolorowych kartkach, ale także na ocenionych kartkówkach, zapisanych stronach z zeszytu czy własnoręcznie wykonanych rysunkach. Pomysłowość młodzieży okazała się zaskakująca. Przez cały dzień udało się wykonać kilkaset żurawi, fantazyjnie kolorowych, z pełnymi nadziei i otuchy życzeniami. A to nie koniec. W przyszłym tygodniu można jeszcze przynosić origami wykonane w domu, ponieważ akcja Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha potrwa do Niedzieli Palmowej.

Do akcji włączyli się już twórcy - pierwsze oryginalne origami pochodzą od fundatorów Muzeum Sztuki i Techniki Manggha - Krystyny Zachwatowicz, która na origami przeznaczyła szkic scenografii i Andrzeja Wajdy, który przekazał na ten cel jedną ze swoich grafik z podróży z Japonii. Są również żurawie z podpisem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz krakowskich artystów.

Origami utworzą symboliczny łańcuch żurawi.
Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w akcję odsyłamy na strony Muzeum Sztuki i Techniki Manggha: www.manggha.krakow.pl

ZOBACZ krótki fotoreportaż

Dodał: admin - 21-04-2011361 Czytań - Drukuj

kolejny numer gazetki szkolnej
polecamy lekturę
trzeciego numeru GAZETKI SZKOLNEJ
zobacz/pobierz GAZETKĘ - dokument w formacie pdf
Dodał: admin - 31-03-2011316 Czytań - Drukuj

eliminacje gminne - turnieju BRD
Komunikat z eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Dnia 30.03.2011r. w Gimnazjum nr 1 w Skawinie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju udział wzięło 5 szkół podstawowych i 2gimnazja.
Więcej >>>


Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.


Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test i wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze przeszkód. Ponadto jeden wylosowany uczestnik z każdej drużyny wykonuje zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ponadto każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 25 pytań, w tym:

- 5 pytań - dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,
- 5 pytań - dotyczących znaków drogowych,
- 10 pytań - dotyczących sytuacji w ruchu drogowym, w tym max. 5 tzw. skrzyżowań,
- 5 pytań - dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Znajomość przepisów ruchu drogowego w praktyce na miasteczku komunikacyjnym oceniała Policja, umiejętności na torze przeszkód oceniała Straż Miejska.

Rywalizacja zakończyła się sukcesem SP Wola Radziszowska i Gimnazjum nr 2 w Skawinie, które reprezentować będą naszą gminę podczas zawodów powiatowych.

Turniej został zorganizowany przez skawińską Straż Miejską, Policję oraz Gimnazjum nr 1.
Nagrody w postaci pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych ufundował Urząd Miasta i Gminy Skawina.

W oczekiwaniu na wyniki turnieju uczestnicy mogli wziąć udział w programie "Fatal Vision" z wykorzystaniem alkogogli, dzięki którym uczestnicy mogli przekonać się jak zachowuje się człowiek pod wpływem alkoholu.

Sędzią głównym Turnieju był p. Bronisław Bieś
Nagrody wręczali:
p. Małgorzata Kopeć - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii,
p. Wacław Siudut – Komendant Straży Miejskiej,
p. Marek Marzec – Dyrektor Gimnazjum nr 1.


Wyniki turnieju:
Szkoły podstawowe
1. SP Wola Radziszowska
2. SP Jaśkowice
3. SP 4
4. SP Zelczyna
5. SP 1

Gimnazja
1. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum nr 1


GRATULUJEMY !!!
PS. >>>
w GALERII ZDJĘĆ zamieściliśmy krótki fotoreportaż z turnieju
smiley

Dodał: admin - 31-03-2011319 Czytań - Drukuj

Strona 66 z 75 << < 63 64 65 66 67 68 69 > >>
REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Zapisy do KLASY 4 i KLASY 7

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 2
SPInKA
Projekt edukacyjny
DLA KLAS 3
SPInKA
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
GALERIE ZDJĘĆ
program COMENIUS
Gazetka Szkolna
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online
bullet 7401643 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, gimnazjum
Gimnazjum Nr 1 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, gimnazjum Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail gim1@poczta.fm
Gimnazjum Nr 1 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, gimnazjum