Nawigacja
Portal SP6 Skawina
  Strona Główna
  Nasza Szkoła
  Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych
  Stypendyści Burmistrza MiG Skawina

Dokumenty
  Programy i Podręczniki
  Regulaminy Wewnętrzne
  Kryteria Oceniania

Wizualizacje

Organizacja Pracy
Dyrekcja Szkoły
Sekretariat
Pedagodzy i Psycholog
Pielęgniarka
Grono Pedagogiczne
Biblioteka i Czytelnia
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Plan Organizacji
podział godzin klas
kalendarz szkolny
oddziały w gimnazjum
Dowozy do szkoły
Witamy
ZASTĘPSTWA dostępne są w dzienniku elektronicznym ||

Rozpoczęcie roku szkolnego
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Spotykamy się w poniedziałek (3 września)
Klasy III – godz. 7.30
Klasy II – godz. 8.25
Klasy I – godz. 9.20

harmonogram dowozów

Dodał: admin - 31-08-2012288 Czytań - Drukuj

konferencja...
14.06.2012 w pałacyku Sokół odbyło się spotkanie edukacyjne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, Centrum Wspierania Rodziny, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Skawinie, Gimnazjum nr 1 oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

Tematyka spotkania obejmowała: "Możliwości zapobiegania zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania u dzieci i młodzieży". Poprowadził je pan prof. dr hab. Jacek Bomba - wybitny psychiatra, do niedawna Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor w swym wystąpieniu odniósł się do epidemiologii zaburzeń psychicznych u dzieci, modelu powstawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży a także możliwości zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Adamem Najderem, p. wizytator Bożena Borysewicz reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektorzy placówek edukacyjnych i kulturalnych z terenu miasta i gminy Skawina oraz licznie zgromadzeni pedagodzy, psychologowie, nauczyciele
i rodzice.
>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<
Dodał: admin - 19-06-2012296 Czytań - Drukuj

Szansa na Nobla
Za nami uroczystość rozdania nagród w kolejnej edycji dorocznego konkursu "Szansa na Nobla" przeprowadzanym w ramach programu pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.Konkurs nawiązuje swoją ideą oraz nazwą do działalności patronów szkoły – "Polskich Noblistów", którzy swe wybitne osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach uwieńczyli tą prestiżową nagrodą.


Współzawodnictwo konkursowe obejmowało następujące dziedziny:
- nauki humanistyczne
- nauki ścisłe
- nauki przyrodnicze
- działalność artystyczna
- sport
- działalność dobroczynna i prospołeczna
- spółdzielczość

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Więcej >>>


Przebieg konkursu obejmował trzy etapy:

1. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do konkursu było wypełnienie przez rodzica, nauczyciela, bądź samego ucznia karty zgłoszenia i udokumentowanie osiągnięć w wybranej dziedzinie konkursowej

2. Następnie odbyły się eliminacje w celu wyłonienia reprezentantów do udziału w dalszych etapach konkursu w wyniku których Komisja Konkursowa wyłoniła maksymalnie trzech uczniów w obrębie każdej dziedziny.

3. Celem trzeciego etapu było wyłonienie finalistów konkursu. Uczestnicy oraz ich dorobek zostali zaprezentowani członkom Rady Pedagogicznej i Samorządu uczniowskiego, którzy
w tajnym głosowaniu wybrali laureatów w każdej dziedzinie. Laureatami konkursu zostali uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Bohaterami tego szczególnego wieczoru byli zarówno finaliści, jak i laureaci, którzy zostaną nagrodzeni za swe osiągnięcia.


W wyniku głosowania laureatem w dziedzinie przedmiotów humanistycznych został Jakub Kozłowski - pasjonat historii. Kuba dysponuje rozległą, szczegółową i wykraczającą poza program wiedzą zarówno historyczną, jak i dotyczącą problemów współczesnego świata. Kuba samodzielnie poszukuje informacji niejednokrotnie na poziomie akademickim. Pracując pod okiem pani Barbary Raputy został finalistą Małopolskiego Konkursu Historycznego dla Gimnazjalistów oraz finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864”. Realizuje indywidualny program nauczania z historii. Ponadto Kuba wyróżnia się zdolnościami organizatorskimi,
z powodzeniem koordynuje pracę rówieśników w ramach realizacji projektów. Odznacza się wysoką kulturą osobistą.


Zwycięzcą konkursu „Szansa na Nobla 2011” w dziedzinie ścisłej został Krzysztof Czopek W szrankach naszego konkursu stanął już po raz drugi, bowiem pracując pod kierunkiem pana Mirosława Tulei corocznie osiągał sukcesy w Małopolskim Konkursie Informatycznym dla Gimnazjalistów. W bieżącym roku uzyskał tytuł laureata tegoż konkursu. Krzysztof realizuje indywidualny program nauczania z informatyki. Jest również administratorem szkolnej strony www. Swoją wiedzę w zakresie języka HTML, PHP i CSS wykorzystuje w praktyce konfigurując i aktualizując serwis szkolny. Nie trzeba podkreślać, że Krzysztof osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, bo to jest w jego przypadku rzecz oczywista. Ponadto chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Ostatnie jego osiągnięcie to uzyskanie tytułu laureata w Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego
w j. angielskim.


Laureatką konkursu w kolejnej dziedzinie - przedmiotów przyrodniczych została Jagoda Sikorska, której zainteresowania są bardzo szerokie. Oscylują zarówno wokół przedmiotów humanistycznych, jak i przyrodniczych. Wszystko, czego się podejmie zamienia w sukces. W bieżącym roku szkolnym pracując pod kierunkiem Pani Renaty Drożniowskiej uzyskała tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów. Została również finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla Gimnazjalistów, do którego przygotowywała się pod czujnym okiem Pani Katarzyny Wątor. Jagoda realizuje również indywidualny program nauczania z języka polskiego. Ponadto dwukrotnie brała udział
w gminnym konkursie ekologicznym.


Zwycięzcami w dziedzinie artystycznej zostali Patrycja Maj i Mateusz Kunda – fascynacji tańca towarzyskiego. Para tańczy ze sobą 7 lat. Ich osiągnięcia w klasie tanecznej „E” to:
- 2 miejsce w XI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
- 2 miejsce w Międzyklubowym Turnieju Tańca Towarzyskiego
- 2 miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Imielinie
Osiągnięcia w klasie tanecznej „D”:
- 4 miejsce w GRAND PRIX POLSKI
- 4 miejsce w turnieju „Professional dance”
- 4 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Mszanie Dolnej
- 2 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Krakowie
- 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Emika 2011” w Tarnowie
- 2 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego „Inżbud Nadir Cup”
w Rybniku
- 1 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Chrzanowie
Osiągnięcia w klasie tanecznej „C”:
- 3 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Imielinie
Najważniejsze osiągnięcia w ciągu całej kariery:
- 4 miejsce na INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZABRZE 2009
- 6 miejsce w Pucharze Wieczystego
- Puchar Okręgu Małopolskiego
Na co dzień Patrycja i Mateusz to niezwykle sympatyczni i skromni ludzie o bardzo wysokiej kulturze osobistej i ujmującym sposobie bycia. Zawsze bardzo chętni do pomocy ubarwiają swoimi występami szereg organizowanych przez nas imprez zarówno szkolnych jak i na szczeblu gminy i powiatu.


Tytuł laureata konkursu „Szansa na Nobla 2011” w dziedzinie sportowej otrzymała Monika Grundkowska. Jej życiową pasją są konie. Od 2010 r. jest członkinią Kadry Narodowej w jeździectwie. Ma na swoim koncie wiele wygranych konkursów oraz medali. Jej najważniejsze osiągnięcia w minionym roku szkolnym to:
- IV miejsce w Mistrzostwach Europy drużynowo – Portugalia
- Złoty medal w Pucharze Polski Dzieci
- Złoty Medal w Pucharze Polski gr. E
- I miejsce w Małopolsce w ramach Halowego Pucharu Polski Juniorów
- Jest objęta programem TALENT, realizowanym przez Ministerstwo Sportu.
Prywatnie Monika to sympatyczna dziewczyna, której ciężka praca nad tężyzną fizyczną nie przeszkadza w uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce. Z całą pewnością o Monice niejednokrotnie jeszcze usłyszymy


Decyzją głosujących laureatką w dziedzinie działalności dobroczynnej i prospołecznej została Sophia Krupnik - osoba o wielkim sercu, mocno zaangażowana w działalność dobroczynną, szczególnie zaś w pomoc osobom niepełnosprawnym. Jest zaangażowana w pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie pracowała jako asystent osoby niepełnosprawnej. Uczestniczyła w konkursie na esej dotyczący niepełnosprawności, organizowany przez ŚDS w Skawinie w którym zdobyła I nagrodę. Chętnie angażuje się w dodatkowe działania na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy w imprezach szkolnych, podczas których śpiewa i gra na instrumentach klawiszowych. Brała udział w licznych przedstawieniach i konkursach w j. polskim i niemieckim. Bezinteresownie pomaga kolegom i koleżankom w nauce, zaskarbiła sobie sympatię koleżanek i kolegów oraz osób, którym poświęca swój wolny czas.


Spółdzielczość to dziedzina, której nie może zabraknąć w naszym cyklicznym konkursie. Spośród wszystkich osób, które włączają się w działalność szkolnej spółdzielni „Szansa” komisja wyłoniła wyjątkowy zespół Annę Bajdę, Marię Wyrobę i Patrycję Chorąży. Uczennice sumiennie pracują w sklepiku szkolnym, angażują się we wszystkie działania spółdzielni, m. in.: przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszów świątecznych. Pracują nie tylko dla dobra spółdzielni, ale podejmują również inne inicjatywy na rzecz szkoły. Zawsze aktywne i chętne do pracy stanowią wzór do naśladowania. Dzięki tej postawie są osobami godnie reprezentującymi szkołę w środowisku.
Należy podkreślić, że w naszym konkursie nie ma przegranych. Swoją wytężoną pracą wszyscy uczestnicy kształtują siebie, swe umiejętności i charaktery, szkicując zarys swojej przyszłości, budując własną hierarchię wartości, stawiając to, kim są, ponad to, co posiadają.
Wszystkim finalistom, laureatom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.Zorganizowanie tego przedsięwzięcia wspomogło wielu sponsorów, za co serdecznie dziękujemy:
Zarządowi Elektrowni Skawina S. A.
Panu Pawłowi Kolasie zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Ks. Włodzimierzowi Łukowiczowi Proboszczowi Parafii Miłosierdzia Bożego
w Skawinie
Panu Prezesowi firmy TREKO LASER Sp. z o.o.
Panu Prezesowi MZU
Zarządowi Frezwid sp. z o. o.
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Skawinie
Prezesowi firmy Argent – Pol
Pani Dyrektor Oddziału BZ WBK w Skawinie
Panu Jarosławowi Suchan, właścicielowi cukierni „Suchan”
Panu Michałowi Opyrchał, właścicielowi hurtowni spożywczej OLA
Firmie „Plastuś” - Państwu Węgrzyniak
Pani Annie Tysiąc opiekunce Spółdzielni Uczniowskiej „Szansa”
Dodał: admin - 13-06-2012381 Czytań - Drukuj

rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
>>> www.krakow.e-omikron.pl <<<


Ważne terminy:

- do 15.06.2012 - Wypełnienie podania na stronie www !!!
www.krakow.e-omikron.pl
...elektroniczny wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

- do 20.06.2012 (do godz. 10:00) - Możliwość dokonania korekty wyboru szkół na liście priorytetów.
Dodał: admin - 07-06-2012347 Czytań - Drukuj

wiadomość z ostatniej chwili !!!!
KLASA 2E - !!!!!!!!!!! WYGRAŁA !!!!!!!!!!!
Ogólnopolski Konkurs filmowy "Voices of my school"
GRATULUJEMY
>>> Koniecznie Zobaczcie Film <<<
Dodał: admin - 01-06-2012371 Czytań - Drukuj

...impreza na 6+ ;)
W tym roku po raz kolejny nasza gmina przystąpiła do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
Jednym z działań w ramach tej kampanii była zorganizowana po raz dziewiąty rodzinna impreza środowiskowa. Założeniem organizatorów było stworzenie możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny, do radosnego bycia razem, bliżej siebie - bliżej dziecka. Zgromadzeni uczestnicy bawili się razem, bez względu na wiek zdrowo i bez alkoholu. Przedsięwzięcie to było radosnym uwieńczeniem Skawińskich Dni Profilaktyki, którym przyświecało motto "Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień".

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia wspomogło wielu społecznie odpowiedzialnych i zaangażowanych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Gimnazjum nr 1 w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie wyrazy wdzięczności kierują do zarządów i właścicieli firm:
• Dar Natury
• PK INWESTOR
• Bank Zachodni WBK
• Bahlsen sp. z o. o
• Pizzeria Calzone
• Firma Handlowo – Gastronomiczna GASTRO - PARTNER
• Polsko Amerykańska firma jubilerska Argent – Pol Zbigniew Gdula
• Piekarnia Szarlotka w Zelczynie
• Piekarnia Dom Chleba
• LA FUSION ART
• Firma PLASTUŚ Węgrzyniak, Lisowski
• Cyfra Plus
Dziękujemy również służbom medycznym, policji, straży miejskiej za czuwanie nad naszym zdrowiem i bezpieczeństwem.
Dziękujemy zespołom artystycznym, młodzieży Gimnazjum nr 1 i nauczycielom za udzieloną pomoc od strony organizacyjnej oraz stowarzyszeniu SKIMKA za udzieloną pomoc od strony organizacyjnej.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<
>>> WYNIKI <<<

Więcej >>>


Imprezę uroczyście rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Adam Najder, życząc wszystkim uczestnikom sukcesu w zawodach i dobrej zabawy.
Wszystkich, którzy zechcieli aktywnie wziąć udział w proponowanych przez organizatorów zabawach, czekało wiele atrakcji. Część artystyczną rozpoczęło krótkie przedstawienie o tematyce profilaktycznej, przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Po nim mogliśmy podziwiać występy wokalne oraz taneczne dzieci i młodzieży:
• Grupa tańca nowoczesnego "Afirmacja" – uczniowie Gimnazjum nr 1
• Wokalistka Aleksandra Kozik – Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1
• Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 – taniec i śpiew
• Patrycja Maj i Mateusz Kunda – taniec towarzyski
• Julita Bartman i Szymon Kunda – taniec towarzyski
• Małgorzata Zgrzywa – śpiew

Poza występami dzieci i młodzieży odbyły się widowiskowe pokazy: lekcja salsy kubańskiej oraz pokaz ZUMBA w wykonaniu szkoły tańca LA FUSION ART, pokaz TAEKWONDO zaprezentowany przez Krakowskie Centrum Taekwondo, a także energetyczny pokaz fitness autorstwa zespołu z Gimnazjum nr 1. Szczególną atrakcją popołudnia były działania artystyczne grupy PRÓG z Wadowic. Animatorzy w bajecznie kolorowych przebraniach zabawiali uczestników pokazem baniek mydlanych, chodzeniem na szczudłach, malowaniem twarzy a najwięcej radości naszym milusińskim sprawili animacją z chustą. Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz fitness, wyzwalając pozytywne emocje i salwy śmiechu. Uczestnicy mogli również wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez stowarzyszenie sportowe "SKIMKA" – SKY AGE oraz zajęciach na rolkach.

Konkurencje sportowe rozpoczął "bieg krasnali", dzieci do czterech lat oraz od czterech do siedmiu lat. Walka okazała się niezwykle ambitna i zaciekła. Następnie wystartowały kolejne grupy wiekowe. Wyniki biegów oraz pozostałych konkurencji zamieszczamy poniżej.

Odbyło się również współzawodnictwo rodzin polegające na wykonaniu drużynowo konkurencji sprawnościowych, do których zgłosiło się osiemnaście rodzin. Drużynę stanowiły rodziny składające się z dwojga dzieci i jednej osoby dorosłej. Organizatorzy zaplanowali i zrealizowali wiele konkursów dla dzieci i całych rodzin.

Szczególnym momentem imprezy miał być bieg sztafety honorowej, składającej się
z czteroosobowych drużyn jednej profesji. Do sztafety zgłosiło się dziesięć zespołów: Urzędu Miasta i Gminy, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Skawinie, pracowników i sympatyków Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Prawicowego Bloku Samorządowego Skawina, Ratowników wodnych, Banku Zachodniego WBK oraz Miast Partnerskich. Samozaparcie, wola walki chęć dobrej zabawy motywowały zawodników do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Wyniki sztafety honorowej podajemy poniżej.

Oprócz atrakcyjnych nagród za zajęcie czołowych miejsc w każdym współzawodnictwie rozlosowane zostały nagrody specjalne: nagroda ufundowana przez pana Burmistrza miasta i gminy Skawina dla rodzin, dwie nagrody ufundowane przez dyrektora Gimnazjum nr 1 w Skawinie, które rozlosowane zostały wśród uczestników biegów i młodzieży w kategorii gimnazjum, wreszcie nagroda specjalna ufundowana firmę PK INWESTOR, którą rozlosowano wśród wszystkich uczestników biegów. Wiele innych nagród, które z pewnością przyniosły radość, zostało rozlosowanych podczas loterii, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy zawodów.


Uwieńczeniem przedsięwzięcia był koncert gwiazdy wieczoru - Jana Wojdaka. Wybór, jakiego dokonaliśmy nie był przypadkiem. Za działalność koncertową na rzecz dzieci a także twórczość im poświęconą, decyzją Międzynarodowej Kapituły nasz gość został Kawalerem Orderu Uśmiechu, a więc osobą szczególnie zasłużoną dla dobra dzieci, które w sobotę u nas miały swoje święto. Jan Wojdak to czołowy muzyk zespołu WAWELE. Liczne grono fanów zespołu zapewne dobrze pamięta lata 1978-1980. Wówczas to Jan Wojdak ze swoją grupą przewodził w plebiscytach przebojów "Lata z Radiem". Zdystansował innych wykonawców piosenkami "Biały Latawiec", "Nie szkoda róż", "Zostań z nami melodio", "Alalija". Utwory Jana Wojdaka wygrywały również w plebiscytach "Interstudia" ośmiu europejskich stolic. Śpiewane były na festiwalach w Sopocie i Opolu. Zespół nadal tworzy i koncertuje, gromadząc wokół siebie liczną widownię a w trakcie naszej imprezy wykreował niepowtarzalną, wspaniałą atmosferę.


Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy, widzowie i kibice dobrze się bawili. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zwycięstwa nad własną słabością. Wspaniałą zabawą udowodniliśmy, że życie wolne od nałogów może być piękne i ciekawe, a do pełnej radości nie potrzebny jest alkohol. Dziękując za wspólnie spędzony czas wyrażamy nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie w przyszłym roku.


Dodał: admin - 31-05-2012333 Czytań - Drukuj

w tym roku "Szansa na Nobla"
Miło nam poinformować,
że zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji konkursu.
Uroczysta gala konkursu już 1 czerwca.

Więcej >>>

W dziedzinie humanistycznej laureatem został Jakub Kozłowski – Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego dla Gimnazjalistów, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864". Kuba realizuje indywidualny program nauczania z historii, samodzielnie zgłębia zagadnienia historyczne, które są jego pasją.


W dziedzinie przedmiotów ścisłych laureatem został Krzysztof Czopek – Laureat Małopolskiego Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów (finalista konkursu w roku ubiegłym). Krzysztof realizuje indywidualny program nauczania z informatyki, jest administratorem szkolnej strony www. Swoją wiedzę w zakresie języka HTML, PHP i CSS wykorzystuje w praktyce konfigurując i aktualizując serwis szkolny.


W dziedzinie przyrodniczej laur zwycięstwa uzyskała Jagoda Sikorska - Laureatka Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów i finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla Gimnazjalistów. Warto zaznaczyć, że Jagoda dwukrotnie brała udział w gminnym konkursie ekologicznym.


W dziedzinie artystycznej tytuł laureata konkursu otrzymali Patrycja Maj i Mateusz Kunda - pasjonaci tańca towarzyskiego. Tańczą ze sobą 7 lat. Ich osiągnięcia w klasie tanecznej „E” w bieżącym roku to:
- 2 miejsce w XI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
- 2 miejsce w Międzyklubowym Turnieju Tańca Towarzyskiego
- 2 miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Imielinie
- 5 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Jaworznie
Osiągnięcia w klasie tanecznej „D”:
- 6 miejsce Turnieju Tańca Towarzyskiego w Nowym Sączu
- 5 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Trzebini
- 6 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Krakowie
- 4 miejsce w GRAND PRIX POLSKI
- 4 miejsce w turnieju „Professional dance”
- 4 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Mszanie Dolnej
- 4 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Mielinie
- 5 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Staszowie
- 2 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Krakowie
- 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Emika 2011” w Tarnowie
- 2 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego „Inżbud Nadir Cup” w Rybniku
Osiągnięcia w klasie tanecznej „C”:
- 7 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Dąbrowie Górniczej
- 6 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Myślenicach
- 3 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Imielinie
Najważniejsze osiągnięcia w ciągu całej kariery:
- 4 miejsce na INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZABRZE 2009 (Junior 1 E – class),
- 6 miejsce w Pucharze M. Wieczystego
- Puchar Okręgu Małopolskiego


W dziedzinie sportowej laureatką konkursu została Monika Grundkowska – od 2010 r. członkini Kadry Narodowej w jeździectwie. Ma na swoim koncie wiele wygranych konkursów oraz medali. Najważniejsze osiągnięcia to:
- IV miejsce w Mistrzostwach Europy drużynowo – Portugalia
- Złoty medal w Pucharze Polski Dzieci
- Złoty Medal w Pucharze Polski gr. E
- I miejsce w Małopolsce w ramach Halowego Pucharu Polski Juniorów
- Jest objęta programem TALENT, realizowanym przez Ministerstwo Sportu.


W dziedzinie dobroczynnej i prospołecznej wyróżniona została Sophia Krupnik -
Uczennica mocno zaangażowana w działalność dobroczynną, szczególnie zaś w pomoc osobom niepełnosprawnym. Jest zaangażowana w pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie pełni funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej. Uczestniczyła w konkursie na esej dotyczący niepełnosprawności, organizowany przez ŚDS w Skawinie w którym zdobyła I nagrodę. Chętnie angażuje się w dodatkowe działania na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy w imprezach szkolnych, podczas których śpiewa i gra na instrumentach klawiszowych. Brała udział w licznych przedstawieniach i konkursach w j. polskim i niemieckim. Bezinteresownie pomaga kolegom i koleżankom w nauce.


W dziedzinie spółdzielczości spośród wszystkich osób, które włączają się w działalność naszej szkolnej spółdzielni „Szansa” komisja wyłoniła wyjątkowy zespół, sumiennie pracujący w sklepiku szkolnym, angażujący się we wszystkie działania spółdzielni, m. in.: przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszów świątecznych – Anna Bajda, Maria Wyroba i Patrycja Chorąży. Dziewczęta pracują nie tylko dla dobra spółdzielni, ale podejmują również inne inicjatywy na rzecz szkoły. Zawsze aktywne i chętne do pracy stanowią wzór do naśladowania. Dzięki tej postawie są osobą godnie reprezentującymi szkołę
w środowisku.


GRATULUJEMY!!!

Dodał: admin - 23-05-2012320 Czytań - Drukuj

Strona 63 z 80 << < 60 61 62 63 64 65 66 > >>
REKRUTACJA do SP Nr 6
Rekrutacja do KLASY 1

Zapisy do KLASY 4 i KLASY 7

Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Noblistów Polskich
DLA KLAS 8
SPInKA
Egzamin ósmoklasisty
DLA KLAS 3
SPInKA
Egzamin gimnazjalny
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Zanim wybierzesz...
kształcenie zawodowe
informator o zawodach
Polecamy
GALERIE ZDJĘĆ
program COMENIUS
Gazetka Szkolna
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online
bullet 8666579 Unikalnych wizyt
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Szansa na Nobla

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Noblistów Polskich
ul. Witosa 4
32 - 050 Skawina
tel. | fax (012) 291 - 21 - 96
e-mail sp6@sp6skawina.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Skawina, szkoła